Simulan natin ngayong Pasko

Written by Che Y. Formilleza

Ang pasko ay isang simbolo ng wagas na pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesu Kristo. Ngayong taon ay ang aking ika-walong selebrasyon ng pasko sa aking higaan. Ano nga ba ang bago sa akin ngayong darating na kapaskohan?

May dapat pa ba akong ikatuwa ngayong pasko? May dapat ba akong asahan na malaking regalo o malaking pagbabago? Para sa akin ang bawat pasko na dumarating ay isa nang napakalaking milagro sa aking buhay. Ito ay isang napakagandang regalo na handog sa akin ng Poong Maykapal. Ang makasama ko ang...

Read more: Simulan natin ngayong Pasko

Ang aking kapansanan ay nagbukas sa aking mga mata para makita ko ang aking tunay na kakayahan

Written by Che Y. Formilleza

Crochet for a causeCrochet for a causeIka-pitong taon na ng aking patuloy na paglaban sa panahon ng matinding pagsubok at patuloy na pagkapit sa pag-asa bilang isang paralitiko. Ang patuloy na pagtahak ko sa daang ito na puno ng lubak at putik ay aking ipinipikit na lang ang aking mga mata at iminumulat ko ang aking puso’t isipan sa patuloy na pagtitiwala ng may pananampalataya ng aking buhay sa Poong Maylika.

Ang guhit ng aking tadhana ay matagal ko nang natanggap at ito ay tanggap ko na kaloob ng Diyos sa akin. Sa mga dinanas kong uri ng gamutan at pagsusuri ay wala naman talaga na...

Read more: Ang aking kapansanan ay nagbukas sa aking mga mata para makita ko ang aking tunay na kakayahan

The pain we experience is just a dust compared to what He endured

Written by Che Y. Formilleza

I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:13

It's been quite while since my last article here in 'Walk of Faith'. I really thought that i've already shared everything about my life and spiritual journey with the Lord on the recent series but there is so much to tell one of this is how blessed I am everyday and how God works in mysterious ways in my life.

This coming August will be my seventh year of being a partial paralytic person while my beloved daughter just turned seven last January. I strongly believed that...

Read more: The pain we experience is just a dust compared to what He endured

When you feel like you are defeated, talk to God!

Written by Che Y. Formilleza

I trust in Your Word. (Psalm 119:42)

There were nights that I had inexplicable pains attacking my body. Honestly, I felt scared and a little anxious especially when heavy rains fall and that cold weather adds discomforts and pains piercing right through my bones. Even if I shout for help, my family could not probably hear me due to the noise of raindrops and winds.

To be alone in my nipa hut few steps from the house of my parents feels like I live in an isolated island, so near yet so far. I should be strong in mind, body...

Read more: When you feel like you are defeated, talk to God!